moduler_hovedbilde

Alle moduler har:

  • 22mm vannfaste gulvplater
  • Gulvbelegg opp langs vegg i alle sanitær rom (100mm)
  • Uten lommer for gaffeltruck lommer (70mm steinull + 50mm PU skumpanel)
  • Ekstra lag med Tyvec i yttervegger mot vind
  • Utvendig vannbeskyttelse over ventilasjonsventiler
  • Ekstra stålbeslag på ramme, merket for løft med gaffel-truck
  • ISO Hjørne
  • Kabel for el. Inntak må være 5x10mm
  • Leveres i henhold til Norsk Våtroms norm