Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom BNS Container AS, nedenfor kalt BNS, og kjøper. Betingelsene kan endres til enhver tid, og endring gjelder for etterfølgende salg og leveringer

 Last ned BNS-container sine salgs- og leveringsbetingelser