Selskapsstruktur

BNS består i dag av morselskapet BNS Holding AS og datterselskapene BNS Container AS, BNS Miljø AS og BNS Container AB i Gøteborg.