Container til våren? Bestill i god tid!

BNSmiljo

Facelift i Enebakk

Bedre sikring av krokcontainere

Containerfest hos Modus Design

Modus Design hadde åpningsfest 1. desember av Norges råeste kontorlokaler på Filipstadkaia. BNS er stolte over leveransen og gleder oss over entusiasmen og responsen fra Modus Design, som for anledningen inviterte kunder og kontakter til omvisning og fest.

Nyhet! 51,5 m³ vekselcontainere med ståltak

• 51,5 m3 – 25’forsterket stål-Veksel beholder MED sidehengslet hydraulisk ståltak.

• 51,5 m3 – 25’veksel container MED sidehengslet hydraulisk ståltak.

• 25`ISO – 20T – 7,82 m. Ekstra forsterket krokramme

Norges Yrkesdykkerskole valgte modulbygg fra BNS.

Se det flotte anlegget til Norsk Yrkesdykkerskole på Fagerstranand. BNS Container har levert modulbyggene som er skreddersydd for oppgaven. Store flotte klasserom med store vinduer ut mot fjorden. Klasserommene har foldevegger, slik at det kan kjøres parallell undervisning på 2 språk.

IMG_1914

NYD2

NYD10

NYD11

NYD4

NYD3

NYD12

 

NYD5

NYD6

NYD8

NYD9

NYD15

NYD14

NYD13

Tilbyr boliger som tåler hærverk – NRK, Telemark

LANGESUND (NRK): Flere kommuner skaffer seg såkalt hardbruksboliger, som er beregnet på dem som av ulike grunner ikke kan bo i en vanlig bolig. Årsakene er hærverk, forsøpling, nabokrangler og trusler. Se NRK sitt innslag her: Tilbyr boliger som tåler hærverk

 

Sterk vekst hos BNS

Gjennom organisk vekst, oppkjøp av Nordic Shelter og overtakelsen av konkursene etter GMM, er BNS både større og mer konkurransedyktig enn noen gang. Antall medarbeidere er i dag over 100, og omsetningen i 2015 lå på omlag 310 millioner kroner. Til sammenlikning var omsetningen i 2014 rundt 230 millioner. Målet for 2016 er en omsetning på 410 millioner kroner.

Konsernsjef i BNS, HHåkonaakon A. Thorsen, forteller at selskapets målsetning om å være den ledende aktøren innen container-markedet i Norden nå er i ferd med å bli en realitet. «Vi har nå en svært solid posisjon i markedet, med god geografisk spredning. Vi har moderne verksteder i Enebakk, Tallin og Polen, hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Stavanger, Kristiansanand, Fredrikstad og Gøteborg. I tillegg har vi containerdepoter i Kristiansanand, Stavanger, Brevik og Karmøy. Når de store kundene blir større, må vi som leveranandører av containertjenester også bli større, og internasjonaliseringen er viktig for å gi oss enda bedre konkurransekraft.

 

EXTRA LARGE I ENEBAKK

Et av Norges største depot og spesialverksted for ombygging og vedlikehold av containere ligger i Enebakk utenfor Oslo. Her har BNS gjennom flere år utviklet kompetanse og produksjonsfasiliteter som gjør det mulig å håndtere store volumer på kort tid. Daglig leder Sven Erik Kalleberg har siden september i fjor hatt ansvaret for verkstedet.
FACELIFT
Kapasiteten på verkstedet er dels innrettet mot utvikling av skreddersydde løsninger, og dels mot reparasjoner og vedlikehold. –Containere som brukes innenfor miljø og avfall får gjerne ganske tøff behanandling, og mye av hverdagen går med til å holde disse i orden. Sanandblåsing, oppretting og lakkering er viktig for at utstyret skal se ordentlig ut i daglig bruk, og containerne utgjør tross alt en viktig kommunikasjonsflate for aktører som Norsk Gjenvinning, Ragn-Sells og anandre, forteller Kalleberg. –Her pusser vi også opp et stort antall containere hvert år for logistikkvirksomheter som Posten/Bring, Schenker, Postnord og flere anandre.
SPESIALLØSNINGER
Containere kan som kjent benyttes til så mangt, og vil i mange tilfeller utgjøre en mer fleksibel og økonomisk løsning enn tradisjonelle konstruksjoner. Samtidig kreves det både nytenking og gjennomføringsevne før kunden får en løsning som fungerer godt i praksis. –På verkstedet i Enebakk samarbeider det tekniske miljøet med konstruksjonsmiljøet sentralt i BNS, forteller Kalleberg. –På denne måten kan vi møte en rekke ulike behov hos våre kunder, med løsninger
som er skreddersydde og i mange tilfeller banebrytende. Disse løsningene baseres i de fleste tilfeller på stanandard ISO-containere, men vi kan også bygge containere fra bunnen av når det er nødvendig. Et eksempel på dette er skjøtecontainerne som i disse dager blir levert til Nexans, forteller Kalleberg.

DEPOT
Det er også et stort depot av stanandardcontainere på området. Dette lageret gjør det mulig for BNS å levere nesten hvilken som helst stanandardcontainer på kort varsel, noe som er viktig i en verden der ting skal skje raskt.

EGET SELSKAP
–Anlegget er nå skilt ut som en egen enhet i BNS, forteller Kalleberg. –Gjennom videre optimalisering av de ulike prosessene skal vi ytterligere styrke den posisjonen vi har, både som leveranandør av spesialløsninger og innenfor reparasjon og vedlikehold. Dette er en del av en overordnet strategiplan for BNS gruppen for å møte fremtidens krav og forventninger til service, kvalitet og kapasitet. Vi har samlet en unik kompetanse i selskapet, og dette er noe vi naturligvis ønsker å benytte for å utvikle nye forretningsområder i fremtiden.
 ny