Ombygging og vedlikehold av containere

I Enebakk ligger Norges største spesialverksted for ombygging og vedlikehold av containere.

Container til våren? Bestill i god tid!

BNSmiljo

Facelift i Enebakk

Bedre sikring av krokcontainere

Containerfest hos Modus Design

Modus Design hadde åpningsfest 1. desember av Norges råeste kontorlokaler på Filipstadkaia. BNS er stolte over leveransen og gleder oss over entusiasmen og responsen fra Modus Design, som for anledningen inviterte kunder og kontakter til omvisning og fest.

Nyhet! 51,5 m³ vekselcontainere med ståltak

• 51,5 m3 – 25’forsterket stål-Veksel beholder MED sidehengslet hydraulisk ståltak.

• 51,5 m3 – 25’veksel container MED sidehengslet hydraulisk ståltak.

• 25`ISO – 20T – 7,82 m. Ekstra forsterket krokramme

Norges Yrkesdykkerskole valgte modulbygg fra BNS.

Se det flotte anlegget til Norsk Yrkesdykkerskole på Fagerstranand. BNS Container har levert modulbyggene som er skreddersydd for oppgaven. Store flotte klasserom med store vinduer ut mot fjorden. Klasserommene har foldevegger, slik at det kan kjøres parallell undervisning på 2 språk.

IMG_1914

NYD2

NYD10

NYD11

NYD4

NYD3

NYD12

 

NYD5

NYD6

NYD8

NYD9

NYD15

NYD14

NYD13

Tilbyr boliger som tåler hærverk – NRK, Telemark

LANGESUND (NRK): Flere kommuner skaffer seg såkalt hardbruksboliger, som er beregnet på dem som av ulike grunner ikke kan bo i en vanlig bolig. Årsakene er hærverk, forsøpling, nabokrangler og trusler. Se NRK sitt innslag her: Tilbyr boliger som tåler hærverk

 

Sterk vekst hos BNS

Gjennom organisk vekst, oppkjøp av Nordic Shelter og overtakelsen av konkursene etter GMM, er BNS både større og mer konkurransedyktig enn noen gang. Antall medarbeidere er i dag over 100, og omsetningen i 2015 lå på omlag 310 millioner kroner. Til sammenlikning var omsetningen i 2014 rundt 230 millioner. Målet for 2016 er en omsetning på 410 millioner kroner.

Konsernsjef i BNS, HHåkonaakon A. Thorsen, forteller at selskapets målsetning om å være den ledende aktøren innen container-markedet i Norden nå er i ferd med å bli en realitet. «Vi har nå en svært solid posisjon i markedet, med god geografisk spredning. Vi har moderne verksteder i Enebakk, Tallin og Polen, hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Stavanger, Kristiansanand, Fredrikstad og Gøteborg. I tillegg har vi containerdepoter i Kristiansanand, Stavanger, Brevik og Karmøy. Når de store kundene blir større, må vi som leveranandører av containertjenester også bli større, og internasjonaliseringen er viktig for å gi oss enda bedre konkurransekraft.