Tremoduler

Tremoduler inkluderer hus, hytter, flermannsboliger, leilighetsbygg, skoler, barnehager, anleggsmoduler og andre ulike byggeprosjekter. Med en solid produsent er BNS godt rustet til å levere omfattende løsninger, og vi har lange en langsiktig målsetting. 


Vi innehar både kompetanse og erfaring til å være en kvalitetsleverandør i alle ledd. Kravet til kvalitet er ufravikelig. Vi setter vår ære i kvalitet på alle de felt hvor kvalitetsbegrepet har en mening. Erfaringen har vist at det er de som allerede har våre trehusmoduler er de beste ambassadører og selgere for BNS.

Konsept Hus
Elementbasert byggesystem, som i hovedsak er benyttet til hus, men også til hytter, garasjer, leilighetsbygg, barnehager, skoler og andre typer bygg/prosjekter.  Elementer, takstoler og bærende konstruksjoner produseres innendørs under optimale og tørre forhold, og er underlagt strenge rutiner og kvalitetskontroll.  Yttervegger er ferdig kledd utvendig, med vinduer og dører montert. Isolasjon og innvendig innredningsarbeider skjer tradisjonelt på byggeplass etter at huset er tettet og tørt.  BNS mener at dette systemet har kvalitetssikring i forhold til flere parametre.  Ikke minst en fordel ved at huset blir fort reist og tett på byggeplass, med redusert tørke- og byggetid.

Se video av vår byggemetode med elementer

Konsept Modul
Ferdige moduler med tekniske installasjoner produsert under streng kvalitetskontroll i vår fabrikk.  Modulene monteres og kobles sammen på byggeplass.  Modulene våre brukes til leilighetsbygg, barnehager, skoler, kontorbygg, forlegninger og anleggsrigger.  Vi kaller det «skreddersydd hurtighet».

Våre kunder
Privatpersoner, offentlig sektor, samt profesjonelle utbyggere og aktører. Vi har hatt flere større prosjekter, nasjonalt og internasjonalt, i nært samarbeid med andre entreprenører og utbyggere. Dersom du er interessert i komplett leveranse eller delleveranser som byggesett, elementer, takstoler eller byggevarer: Ikke nøl med å ta kontakt for mer informasjon, og utfordre oss gjerne med en forespørsel.