Sterk vekst hos BNS

Gjennom organisk vekst, oppkjøp av Nordic Shelter og overtakelsen av konkursene etter GMM, er BNS både større og mer konkurransedyktig enn noen gang. Antall medarbeidere er i dag over 100, og omsetningen i 2015 lå på omlag 310 millioner kroner. Til sammenlikning var omsetningen i 2014 rundt 230 millioner. Målet for 2016 er en omsetning på 410 millioner kroner.

Konsernsjef i BNS, HHåkonaakon A. Thorsen, forteller at selskapets målsetning om å være den ledende aktøren innen container-markedet i Norden nå er i ferd med å bli en realitet. «Vi har nå en svært solid posisjon i markedet, med god geografisk spredning. Vi har moderne verksteder i Enebakk, Tallin og Polen, hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i Stavanger, Kristiansanand, Fredrikstad og Gøteborg. I tillegg har vi containerdepoter i Kristiansanand, Stavanger, Brevik og Karmøy. Når de store kundene blir større, må vi som leveranandører av containertjenester også bli større, og internasjonaliseringen er viktig for å gi oss enda bedre konkurransekraft.