Under sedimentering renser du forurenset vann fra blant annet tunneler. En sedimenteringscontainer er beregnet for å samle opp slam fra tunnelboring og anleggsvirksomhet. Denne containeren leveres med ISO-container, hjørnelåser og kan transportere 2 stk. på hverandre på vanlig containerbil. Containeren kan også monteres på krokramme og transporteres med krokbil.