Utleiemoduler standard

BNS Containers utleiemoduler leveres med midtgangsdører og kan enkelt settes sammen. Modulene bygges ferdige på fabrikk, etter kundens ønske, og dette gir store besparelser i byggetid og kostnader. De norske byggeforskriftene, TEK 10 minimumskravene, ligger til grunn for disse modulene. Dette inkluderer både isolasjonsverdier, krav til ventilasjon og tilgang til forskjellige varmekilder. Kan leveres møblert.