Kontor- og næringsbygg

Kontor- og næringsbygg i moduler leveres nøkkelferdig fra BNS. Modulene bygges ferdige på fabrikk, etter kundens ønske, og dette gir store besparelser i byggetid og kostnader. Fasade og takløsninger kan også tilpasses. Vi kan levere stålfasader, fasader av tre eller sementplater, samt forskjellige takløsninger som saltak og pulltak. De norske byggeforskriftene, TEK 10, ligger til grunn for disse modulene som for andre permanente bygg. Dette inkluderer både isolasjonsverdier, krav til ventilasjon og tilgang til forskjellige varmekilder. Kan leveres møblert. Ta gjerne kontakt med en av våre salgsrådgivere for å diskutere ditt behov!