EXTRA LARGE I ENEBAKK

Et av Norges største depot og spesialverksted for ombygging og vedlikehold av containere ligger i Enebakk utenfor Oslo. Her har BNS gjennom flere år utviklet kompetanse og produksjonsfasiliteter som gjør det mulig å håndtere store volumer på kort tid. Daglig leder Sven Erik Kalleberg har siden september i fjor hatt ansvaret for verkstedet.
FACELIFT
Kapasiteten på verkstedet er dels innrettet mot utvikling av skreddersydde løsninger, og dels mot reparasjoner og vedlikehold. –Containere som brukes innenfor miljø og avfall får gjerne ganske tøff behanandling, og mye av hverdagen går med til å holde disse i orden. Sanandblåsing, oppretting og lakkering er viktig for at utstyret skal se ordentlig ut i daglig bruk, og containerne utgjør tross alt en viktig kommunikasjonsflate for aktører som Norsk Gjenvinning, Ragn-Sells og anandre, forteller Kalleberg. –Her pusser vi også opp et stort antall containere hvert år for logistikkvirksomheter som Posten/Bring, Schenker, Postnord og flere anandre.
SPESIALLØSNINGER
Containere kan som kjent benyttes til så mangt, og vil i mange tilfeller utgjøre en mer fleksibel og økonomisk løsning enn tradisjonelle konstruksjoner. Samtidig kreves det både nytenking og gjennomføringsevne før kunden får en løsning som fungerer godt i praksis. –På verkstedet i Enebakk samarbeider det tekniske miljøet med konstruksjonsmiljøet sentralt i BNS, forteller Kalleberg. –På denne måten kan vi møte en rekke ulike behov hos våre kunder, med løsninger
som er skreddersydde og i mange tilfeller banebrytende. Disse løsningene baseres i de fleste tilfeller på stanandard ISO-containere, men vi kan også bygge containere fra bunnen av når det er nødvendig. Et eksempel på dette er skjøtecontainerne som i disse dager blir levert til Nexans, forteller Kalleberg.

DEPOT
Det er også et stort depot av stanandardcontainere på området. Dette lageret gjør det mulig for BNS å levere nesten hvilken som helst stanandardcontainer på kort varsel, noe som er viktig i en verden der ting skal skje raskt.

EGET SELSKAP
–Anlegget er nå skilt ut som en egen enhet i BNS, forteller Kalleberg. –Gjennom videre optimalisering av de ulike prosessene skal vi ytterligere styrke den posisjonen vi har, både som leveranandør av spesialløsninger og innenfor reparasjon og vedlikehold. Dette er en del av en overordnet strategiplan for BNS gruppen for å møte fremtidens krav og forventninger til service, kvalitet og kapasitet. Vi har samlet en unik kompetanse i selskapet, og dette er noe vi naturligvis ønsker å benytte for å utvikle nye forretningsområder i fremtiden.
 ny