Boliger

Fleksible moduler for boligformål
BNS har valgt en fleksibel tilnærming for å lage boliger for studenter og andre med behov for enkle, moderne og funksjonelle hybler og leiligheter. Med kostnads- og miljøfokus innebærer dette at vi kan tilby studenthybler, omsorgsboliger og leiligheter av moduler. Modulene bygges ferdige på fabrikk, etter kundens ønske, og dette gir store besparelser i byggetid og kostnader. Fasade og takløsninger kan også tilpasses. Vi kan levere stålfasader, fasader av tre eller sementplater, samt forskjellige takløsninger som saltak og pulltak. De norske byggeforskriftene, TEK 10, ligger til grunn for disse modulene som for andre permanente bygg. Dette inkluderer både isolasjonsverdier, krav til ventilasjon og tilgang til forskjellige varmekilder. Boligene kan tilpasses Husbankens krav til utforming.