Støydempecontainer

Nytt dobbeltspor Oslo – Ski, Follobanen parsell tunnelstrekning – under bygning Revisjon: 02B
Støy i anleggsfasen

AF Gruppens tilbakemelding er at lyden på viften dempes til 7 – 9 dB! Til sammenligning er 3 dB en halvering av støynivå.