BNS tilbyr skreddersydde containerløsninger som dekker ditt behov.

Handeliste

Tjenester

Om Oss

Rådgiving

Det er mange ord og begreper som passer inn når vi skal beskrive vår rådgivningstjeneste. Viktigst er kanskje ordet lytte. Lytte til strømninger, til den enkelte kunde, til mavefølelsen, sunn fornuft. Og lokale og globale rammebetingelser, i forhold til miljø, økonomi og sikkerhet.

Vår oppgave er å by på det beste av hva stålcontainere kan brukes til, ut i fra et bærekraftig og funksjonsmessig lønnsomhetsperspektiv. Dette er våre ledestjerner, og det skal du som kunde kjenne igjen i din omgang med BNS.

For at det skal skje, må du kjenne trygghet i det vi gjør – før vi leverer. Du må vite hva vi har gjort, og at vi har kompetansen i huset. Derfor byr vi på en serie referansecaser som er relevante for de ulike bransjene. Vi har også mot til å påberope oss kompetanse på ting vi ikke har gjort før. Det vi trenger, er din utfordring. Så går vi sammen om innovative og oppsiktsvekkende løsninger.

Verken mer eller mindre.