BNS har nedfelt disse klare målene for selskapets HMS-arbeid:

–       100% fravær av skader og ulykker

–       Intet sykefravær knyttet til arbeid

–       Ingen materielle skader

–       Alltid godt arbeidsmiljø

For å nå våre mål, er våre HMS-rutiner og arbeidsmiljøet under konstant oppsyn av et ansattes arbeidsutvalg utenfor ledergruppen.

En litt annen side av HMS-saken er våre produkter som skal ivareta våre kunders spesielle HMS-krav i deres hverdag.

(Ill/bilde)