Verkstedcontainere fra BNS er et av mange produkter rettet mot bygg & anleggsmarkedet. Med over 30 års erfaring og kompetanse mot bygg & anlegg, har vi inngående kjennskap til bransjen og deres behov. BNS tilbyr mobilitet! Industrielle installasjoner i containere gir økonomiske fordeler ved blant annet 100 % mobilitet.

HMS containere fra BNS er et av mange produkter rettet mot industri og bygg/ anleggsmarkedet. Med over 30 års erfaring og kompetanse i bransjen har vi inngående forståelse av markedets behov. HMS containere bygges og innredes etter kundens ønske og behov. Standard innredning inkluderer: førstehjelpskoffert generell, brannskadekoffert, øye-skyllevann, brannslukkingsapparat, branntepper med gelé, varmetepper, båre, dokumentskap, arbeidsstol, isolert med lys og varme.

BNS har utviklet og patentert containere for lagring av sprengstoff i henhold til gjeldende forskrifter fra DSB. Leveres med Xepto Los 250 overvåking og alarm. Innebygd GSM eller GPS, sjokkdetektor, bevegelsesdetektor. Enhetene er klare for seriekobling og sporing ned på gatenivå. Dobbelt låssystem og integrert spesial låsebom for utvendig hengelås FG3.

BNS har utviklet, konstruert og produsert markedets mest effektive sedimenteringscontainere. Strenge krav til masseforflytning krever smarte løsninger. Blant annet boring medfører mye vanntilførsel som igjen skal føres tilbake til naturen. Massene må skilles ut slik at sedimenter adskilles og fjernes før vannet slippes ut. Våre konsepter dekker de fleste behov. Fra en enkel enhet til et sammenflettet system av mange sedimenteringscontainere.

Vår oppgave er å by på det beste av hva stålcontainere kan brukes til, ut i fra et bærekraftig og funksjonsmessig lønnsomhetsperspektiv. Dette er våre ledestjerner, og det skal du som kunde kjenne igjen i din omgang med BNS.