BNS tilbyr skreddersydde containerløsninger som dekker ditt behov.

Handeliste

Nyheter

Les mer om våre nyeste nyheter her

Nyheter

    08 april, 2014

    Oslo kommune går enda et skritt for miljøet

    BNS har levert Mobil Gjenbruksstasjon til Oslo kommune (se bildet under). Denne stasjonen tar imot inntil 0,5m3 av det avfallet som ikke kastes i posene på hjemmebane. I tillegg kan det leveres gjenstander som er egnet for gjen- eller ombruk. EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter), inkludert batterier, tas i mot. Metall, trevirke, lysstoffrør, maling og annet farlig avtall tas også i mot på disse mobile gjenbruksstasjonene. Enheten har også kontor, og alle selvfølgeligheter som hører til en slik funksjon. Den egner seg godt på byggeplasser, borettslag og andre miljøre med høy omsetning av avfall.

    Mobilgjenbruks